Dưa Lê

Nỗi lòng fangirl

【serena】 Em hát đây (Nỗ lực tuyệt vọng của một gái giọng trầm) – Nữ Hoàng Băng Giá “Xõa Thôi” chế

Link gốc: http://www.youtube.com/ watch?v=NNr0oW-1xo0

Re-up:

Lời dịch:
Mấy bài này luôn bắt đầu bằng quãng giọng vừa tầm
Không ai nghe thấy một nốt cao nào hết
Bạn tưởng rằng bạn sẽ hát hay
Nhưng tin tôi đi, đây mới chỉ là phiên khúc thôi…

Bạn có thể hát được những nốt trầm đa số các cô gái không thể
Chạm xuống đươc, mà trời mới biết họ có dám thử hay không…

Nhưng đừng có quá tự mãn
Bạn biết những bài hát chết tiệt của Disney kết thúc như thế nào mà
Chúng mở đầu bằng những nốt trầm và kết thúc bằng những nốt cao vút.
Ôi giời ơi,  đang lên đoạn ngân cao.

Ôi chờ đã, không sao đâu
Đàn piano đã chơi qua đoạn đó
Mình có thể dùng giọng óc êm ái cho đoạn này
Mình hát cũng không đến nỗi dở như đã tưởng
Để bài hát tiếp tục nào…
Đằng nào thì mình cũng chưa bao giờ phải bận tâm về tầm của mình mà

Thật buồn cười cái suy nghĩ của mình
Chắc chắn là nó không khó đến mức đấy đâu
Và dù mình đã từng e thẹn
Nó không còn là vấn đề nữa rồi!

Đã đến lúc để xem mình làm được những gì
Không giới hạn, hãy cùng hy vọng phần này không quá ẹ
Rõ ràng không phải là bất khả thi mà
Tộ xư nó chứ!

Tui – một nữ giọng trầm- hát đây
Cố ngân lên mấy nốt cao ngút trời này
Nhưng dù mình không hề biết
Bố khỉ, sao mình lại đi hát thử bài này cơ chứ?
Tộ xư, mình lại hát bằng cái giọng óc í ẹ này rồi!
Làm ơn đi, giờ tui dừng được chưa?

Ôi không, đến đoạn bắc cầu, không thể là tin tốt được rồi
Bài hát đang đến đoạn ngân cao chạm ngưỡng của mình,
Giời ơi, cha nào có ý để mình thử sức với bài này thế hả?
Gồng mình quá mức, em ngắc ngoải từ đoạn này trở đi rùi.

Tộ xư cái bài dợ hơi này, ngán lắm rồi đấy
Có những nốt mình chẳng ngân lên nổi
Trước khi cổ họng mình khô khốc đi,
Giọng mình sẽ vỡ ra và rồi mình sẽ nức nở
Mình không hát được cái thứ Disney nhảm nhí này
Tộ xư tất cả các bạn, mình té đây!
Đằng nào thì mình cũng chưa bao giờ phải bận tâm về tầm của mình mà…

(đùa đấy, tộ xư tất cả các bạn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-alien.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-angel.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-angry.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-beatup.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-chicken.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-coffee.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cow.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-confused.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-overjoyed.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-pacman.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-hmmm.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-yelling.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-frustrated.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-heehee.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-sad.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-kiki.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-squinting.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-confused.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-itwasntme.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-killbill.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-monkey.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-penguin.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-notlistening.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-notworthy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-ohgoon.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-party.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-peace.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-blushing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-pig.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-praying.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-pumpkin.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-puppydog.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rockout.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rose.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-shame.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-shark.png 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-skull.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-star.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-talking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-thumbsdown.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-twothumbsup.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-angry.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-applause.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-atwitsend.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-battingeyelashes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-biggrin.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-bighug.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-brokenheart.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-onthephone.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-clown.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cool.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-cry.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-dancing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-daydreaming.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-donttellanyone.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-devil.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-doh.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-drooling.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-happy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-kiss.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-laughing.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-liar.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-loser.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-lovestruck.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-moneyeyes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nailbiting.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nerd.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-nottalking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-phbbbbt.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-raisedeyebrow.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rollingeyes.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-rollingonthefloor.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sick.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sigh.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-silly.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-sleepy.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-smug.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-straightface.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-surprise.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-talktothehand.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-thinking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-timeout.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-tongue.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-waiting.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-wave.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-whew.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-winking.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-worried.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-yawn.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/yh-yinyang.gif 
https://saitousei.net/wp-content/uploads/Emoticons/fb-crying.png